BILKA TOLKETJENESTE - TOLKING/OVERSETTINGVi tilbyr tolke- og oversettertjenester på over 50 forskjellige språk. Vi har stor kapasitet og nevner i den forbindelse:
- Hurtig ordrebehandling
- Ingen ventetid på tolk
Våre oppdrag blir utført av fagoversettere, sivilingeniører, ingeniører, økonomer, lærere, leger samt en rekke andre yrkesgrupper. Vi har medarbeidere med mange års erfaring og vi kan derfor tilby gode og sikre tjenester. Alle våre medarbeiderer har avlagt taushetsløfte, og våre oppdrag blir behandlet konfidensielt. For oss er ingen oppdrag for små og ingen for store.

SPRÅKOPPLÆRING
Bryt språkbarrieren med våre intensive individuelle språkkurs. Bedre kommunikasjon gjennom økt språkkunnskap. Internasjonal business setter språkferdighetene på nye prøver. Riktig ordlegging og forståelse av ordets betydning kan være det avgjørende moment i mange sammenhenger, som f.eks ved kontraktsinngåelser, samarbeidsavtaler e.l. Unngå misforståelser og oppdater Deres språkkunnskaper. Kursene skreddersys den enkelte deltaker og våre språksertifikater viser den økte språkferdighet etter endt kurs. Vi underviser på engelsk, tysk, fransk og spansk.

KONFERANSER
Internasjonale konferanser krever dyktige tolker. Vi har tolker med den nødvendige ekspertise og erfaring for slike formål. Kontakt oss, og vi gir en pris på komplett opplegg.

GUIDING
Ved utenlandsbesøk, forespør oss om guiding. Vi kan arrangere i samarbeid med dere, et innholdsrikt, kulturelt og interessante opplegg for Deres utenlandske gjest/forretningsforbindelse.

MOBIL: 93 64 00 24 (24-TIMER)
E-mail: ali@tyrkiaguiden.no

TYRKISKE TOLKER OG OVERSETTERE
TILGJENGELIG 24-TIMER